چوب نراد

فروشنده:

WW-961841

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد یولکا
درجه بندی چوب درجه یک
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب خیس
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند WEB
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 220 اصله 6 متر 10 سانتی متر
5 سانتی متر
1
5,187,000 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
2
5,187,000 تومان 6.48 متر مکعب 120 اصله 6 متر 18 سانتی متر
5 سانتی متر
3
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
4
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
5
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
6