چوب نراد

فروشنده:

WW-280539

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل 500
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد یولکا
درجه بندی چوب درجه دو
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند Web
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
4,816,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
1
4,816,500 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
2
4,816,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
3
4,816,500 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
4
4,816,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
5
4,816,500 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
6
4,816,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
7